Verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Ballkit is verantwoordelijk voor alle verwerkingen van uw persoonlijke gegevens in het kader van de hieronder vermelde omvang.

In het kader van deze verwerking kunnen uw verzamelde gegevens in het bijzonder het volgende omvatten:

 • Uw voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoon;

 • Uw locatiegegevens;

 • Uw factuur- en/of afleveradres;

 • Uw financiële gegevens (bijv. creditcardnummer);

 • IP/Mac-adres ;

 • Verbindingsindicatoren "Cookies";

 • Verbindings- en navigatiegegevens ;

 • De geschiedenis van uw aankopen van Ballkit producten en diensten;

 • Andere informatie die u ons wenst te verstrekken.

Het verplichte of optionele karakter van de gegevens wordt u bij het verzamelen aangegeven met een sterretje. Houd er rekening mee dat sommige gegevens automatisch worden verzameld als gevolg van uw acties op de Ballkit.com website.

Waarom verzamelt Ballkit uw gegevens?

Voor de volgende doeleinden vragen wij uw toestemming: 

 • Geolocatie ;

 • Tevredenheidsonderzoeken ;

 • Commerciële prospectie (bv. verzending van Ballkit-catalogus);

 • Gerichte reclame (zie cookiebeleid);

 • Deelname aan een wedstrijd;

 • Beheer van klantenbeoordelingen van onze producten;

 • Speciale aanbiedingen, promoties, coupons en garanties;

 • Nieuwsbrief.

Voor de volgende doeleinden worden uw gegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Ballkit:

 • De online aankoop;

 • Winkellijst ;

 • De levering;

 • Facturatie;

 • Contact met de klantendienst (om uw vragen te beantwoorden)

 • En andere diensten en diensten die Ballkit u ter beschikking zal stellen.

Voor de volgende doeleinden zijn uw gegevens noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die Ballkit nastreeft:

 • Statistische analyses ;

 • Om mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van onze bezoekers, en onze producten of diensten te voorkomen en op te sporen;

 • Om fraude of enige andere onwettige handeling te voorkomen, en om te voldoen aan onze verplichtingen

legaal;

 • Updates van onze Ballkit.com website.

Op onze Ballkit.com website kunnen deze gegevens worden verzameld door middel van formulieren die u wordt gevraagd in te vullen.

Hoe lang uw gegevens worden bewaard

Uw persoonlijke gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Zij worden dan gearchiveerd met beperkte toegang voor een bijkomende periode die verband houdt met de verjaringstermijnen en de wettelijke bewaartermijnen, om strikt beperkte redenen en met toestemming van de wet. Deze zullen dan worden verwijderd.

De ontvangers van uw gegevens

Ballkit geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden. Soms maken we gebruik van de diensten van andere bedrijven om u nog beter van dienst te zijn. Wij zetten ons in om te zorgen voor passende beveiligingscontroles om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen elk voorzienbaar gevaar. U wordt echter geïnformeerd en Ballkit zal ervoor zorgen dat u hun adequate bescherming controleert in overeenstemming met de Franse en Europese regelgeving. De bescherming van de gegevens van onze klanten is een prioriteit voor Ballkit.

De bescherming van uw bankgegevens

Ballkit zal zich onthouden van het gebruik, de exploitatie of de verspreiding, gratis of tegen betaling, van gegevens die verzameld zijn voor enig ander doel dan de analyse van het risico van een bestelling. In het geval van een waarschuwing van mogelijk onrechtmatig gebruik, zal de Ballkit klantenservice contact met u opnemen per e-mail of telefoon om te controleren of u de aankoop valideert of om u een andere betaalmethode aan te raden.

Ballkit zet zich in voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens op onze Ballkit.com website en in de winkel, door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, gewijzigd door de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens, beschikt u over verschillende rechten voor het beheer van uw gegevens.

Hier zijn uw rechten:

 • Het recht van toegang: U kunt Ballkit vragen om te bevestigen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt of niet. Als dat zo is, kunt u een kopie aanvragen.

 • Het recht op correctie: Het recht om Ballkit te vragen uw onjuiste informatie in haar database te wijzigen.

 • Het recht om te wissen: U wilt dat Ballkit uw informatie in de volgende documenten verwijdert

onze databases? Het is mogelijk.

 • het recht om bezwaar aan te tekenen en de toestemming in te trekken: Indien u niet (meer) in een bestand in onze databanken wenst te verschijnen, kunt u dit te allen tijde doen door een van deze rechten uit te oefenen.

 • Het recht om de verwerking te beperken: U kunt vragen om een verwerking die u betreft op te schorten tijdens een verificatie (bijvoorbeeld: voor de uitoefening van het recht van verzet moet Ballkit controleren of legitieme redenen de voortzetting van de verwerking rechtvaardigen).

 • Het recht op overdraagbaarheid: Dit is het recht op overdracht van persoonsgegevens in een gestructureerd formaat, dat door de computer algemeen wordt gebruikt en leesbaar is voor de computer, aan ons of, indien technisch mogelijk, aan een andere verantwoordelijke.

 • Het recht om richtlijnen vast te stellen voor het lot van onze gegevens na hun dood: Zonder uw toestemming verwijdert Ballkit na een bepaalde periode van inactiviteit uw gegevens. Na uw overlijden kunnen uw erfgenamen echter hun rechten op uw gegevens uitoefenen.

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL: U kunt een klacht indienen als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens op u van invloed is een overtreding van de regels. Wilt u meer informatie over uw rechten, en meer in het bijzonder over dit laatste recht, ga dan naar de website van de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden.

Contact opnemen om het gebruik van uw rechten af te dwingen:

Ballkit wil dicht bij haar klanten staan. Daarom doen we er alles aan om u te helpen. Voor elke vraag met betrekking tot dit charter of voor de uitoefening van uw rechten, kunt u ons, conform het reglement, een aanvraag sturen, vergezeld van een geldig identiteitsbewijs.

Of per post naar het volgende adres: Ballkit - MT DECO

ZA Le Bussoy

45290 Varennes-Changy

Of per e-mail naar: contact@ballkit.com

Actualisering van ons privacybeleid

Dit charter kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Elke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na publicatie van het nieuwe charter op de website Ballkit.com. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens echter in overeenstemming met het Handvest dat van kracht is op het moment dat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle wezenlijke wijzigingen in ons Privacybeleid en uw toestemming vragen indien dit noodzakelijk is en van invloed is op het doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. Om altijd in overeenstemming te blijven met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, wordt dit Handvest jaarlijks door onze diensten herzien. 

Bijwerken van ons privacybeleid Laatste update: Vrijdag 12 april 2019

Product added to wishlist

Door verder te surfen op deze site, gaat u akkoord met het gebruik en het schrijven van cookies op uw aangesloten apparaat. Deze cookies (kleine tekstbestanden) stellen u in staat om uw surfgedrag te volgen, uw winkelwagen bij te werken, u bij een volgend bezoek te herkennen en uw verbinding te beveiligen. Om er meer over te weten te komen